Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้ม รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้ม รุ่นที่ 2

  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดอบรมหลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้ม รุ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.2563 ม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บุคลากรได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้ามาถ่ายทอด …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายสถิตย์  เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางสาวศิริประภา บุญอ่อน  นางอัจฉรี จันทมูล นายน …

Read More »