Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายสถิตย์  เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางสาวศิริประภา บุญอ่อน  นางอัจฉรี จันทมูล นายน …

Read More »

พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่

พิธีกรรมแต่งแก้

กลุ่มงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่  ในวันที่ 26 …

Read More »

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษานิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพ …

Read More »