Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จำนวน 1 อัตรา รอบที่ 2

ประกาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธ …

Read More »

เชิญชมผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้เรื่องราวของบรรพชนผ่านผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค โดยกลุ่มงานอนุร …

Read More »

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาสารคาม 2423 เป็นเอกสารพระเจริญราชเดช(ฮึง) แต่งตั้งเพียจันทะเนต ตำแหน่งสมุหบัญชีเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2423 “พระราชอาชญามา ณ วันอาทิตย์ …

Read More »

ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2412

ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2412

นายชวกร จันทาเวช เจ้าหน้าที่เอกสารโบราณ ได้ปริวรรตเอกสารโบราณ ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2412 เขียนด้วยอักษรไทย เส้นดินสอบนกระดาษฝรั่ง ขนาด 21.8×34.5 ซม. …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่หนังสือผลงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่หนังสือผลงาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดทำผลงานวิชาการด้านการปริวรรตองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค …

Read More »