Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561ณ สถาบันวิจัยศิลปะและว …

Read More »

พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก

พระลักพระลาม

พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก เป็นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตามฉบับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีมาแต่โบราณ พบที่จารึกลงในใบลานหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศลาว  โดยเรื่องย่อที่นำมาเผยแพร่ไ …

Read More »

ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

อุรังคธาตุนิทาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง “อุรังคธาตุ” ฉบับวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัส L13060 จำนวน 5 ผูก (ผูก1-52 หน้า ผูก2-50 …

Read More »

เรียนเชิญร่วมโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่

เรียนเชิญร่วมโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธ …

Read More »

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ อนุรักษ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่อ …

Read More »