Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ (page 30)

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์”

ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.อัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ …

Read More »

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดก …

Read More »

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ศึกษาดูงานจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ศึกษาดูงานจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางนิ่มนวล จันทรุญ , ดร.อัจฉรี  จันทมูล …

Read More »

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มง …

Read More »

นักวิจัย รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP

นักวิจัย รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าOTOP

เมื่อวันอังคาร ที่ 12  มิถุนายน 2561  นางนิ่มนวล จันทรุญ  และ ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้รายงานความก้าวหน้าก …

Read More »