Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ (page 20)

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดี ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ

    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รองศาส …

Read More »

บุคลากรสถาบันฯ สรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก

บุคลากรสถาบันฯ สรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วยบุคลาก …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกส …

Read More »