Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ (page 10)

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

แสดงความยินดี พิธีรับ-ส่งมอบงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

แสดงความยินดี พิธีรับ-ส่งมอบงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานพร้อมด้วยผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตรา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญ …

Read More »

คณะผู้บริหารเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

คณะผู้บริหารเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  เวลา 10.00น.  อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบ นายชูช …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่ในการสำรวจเอกสารใบลานวัดราศีไสลและวัดบ้านเขาทุ่ง

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่ในการสำรวจเอกสารใบลานวัดราศีไสลและวัดบ้านเขาทุ่ง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญ …

Read More »