Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารโบราณ วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดประชุมโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”     

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิช …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สถิต …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำราย …

Read More »