Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

คณะผู้บริหารร่วมรายการ“วิถีวิทย์ พิชิตชุมชน”         

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 15.00-16.00 น.  ณ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  นายสถิตย์ เจ็กมา ผู้รับผิดชอบโครงการ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี​ เกษตรอินทรีย์​ สะดืออีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและ บริการวิชาการ ซึ่งมี อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจ …

Read More »

สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประจำปี 2565 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประ …

Read More »

ขอเชิญร่วมสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”

ขอเชิญร่วมสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ส …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ/หน่วยงาน ร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีฮีตเดือน ๔ ของชาวอีสาน ณ พิพิธภัณฑ์ …

Read More »