Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม สถาบันฯ

จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน

จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการ “พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน” ณ ห้อง …

Read More »

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ …

Read More »

โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน

โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษ …

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน …

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวันฒนธรรมอีสาน และหมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »