Breaking News
Home / Tag Archives: การประชุม

Tag Archives: การประชุม

ผู้อำนวยการบรรยายพิเศษ  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

เมื่อที่ 8 มิถุนายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นักวิจัย ของสถาบันวิจั …

Read More »