Breaking News
Home / Tag Archives: การจัดการความรู้

Tag Archives: การจัดการความรู้

การจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการ

การจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดประชุมในหัวข้อการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชา …

Read More »