Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานและรับงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานและรับงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานและรั …

Read More »

คณะผู้บริหารเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

คณะผู้บริหารเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  เวลา 10.00น.  อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบ นายชูช …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่ในการสำรวจเอกสารใบลานวัดราศีไสลและวัดบ้านเขาทุ่ง

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่ในการสำรวจเอกสารใบลานวัดราศีไสลและวัดบ้านเขาทุ่ง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัต …

Read More »