Breaking News
Home / หนังสือ (page 3)

หนังสือ

ตำราโหราศาสตร์

  ตำราโหราศาสตร์ (พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง) โดย สมัย วรรณอุดร โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื้อหา -ตำราโหราศาสตร์ …

Read More »

ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน

ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน โดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื้อหา -เรื่องย่อวรรณกรรม -ธรรมดาสอน …

Read More »

นกจอกน้อย

นกจอกน้อย โดย สมัย วรรณอุดร โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื้อหา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยที่มาของต้นฉบับใบลานพร้อม …

Read More »