Breaking News
Home / หนังสือปริวรรตเอกสารโบราณ (page 2)

หนังสือปริวรรตเอกสารโบราณ

ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408

ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408

นายชวนากร จันนาเวช เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ ได้ปริวรรตร่างสารตราเมืองมหาสารคาม โดยมี “ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408” ส่งมาเมือ วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำเด …

Read More »