Breaking News
Home / สื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่า (มุ่งเป้า)

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับงบประมาณสนับสนุน  โครงการ 1 คณะ  1 ศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่น ในพิธีก …

Read More »