Breaking News
Home / วีดีโอ (page 3)

วีดีโอ

ประวัติ ผลงาน (นพดล ดวงพร) ของนายณรงค์ พงษ์ภาพ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติไทย

ประวัติ ผลงาน (นพดล ดวงพร) ของนายณรงค์ พงษ์ภาพ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติไทย

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติ ผลงาน ของนายณรงค์ พงษ์ภาพ(นพดล ดวงพร) และเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านว …

Read More »

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 2 “พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษ”

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ ตอน : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 2 “พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษ” ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒน …

Read More »