Breaking News
Home / ข่าวประกาศ (page 69)

ข่าวประกาศ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรม …

Read More »

เชิญชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวเดชั่น โดยศิลปินชาวญี่ปุ่น เรื่องสวนเหมันตฤดู ในวันที่ 12 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2559

เชิญชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวเดชั่น โดยศิลปินชาวญี่ปุ่น คัดสรรผลงานโดย “มิโดริ มัทซึย” (Midori Matsui) ใน… ‘WINTER GARDEN&# …

Read More »

ประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง “100 ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ปราชญ์อีสาน

มมส จัด ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่ …

Read More »

ต้อนรับ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 12/11/58

  เมื่อวันที่ 12 พศจิกายน 2558 อาจารย์จากโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »

ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิยาลัยราชภัฎกาฬสิน

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ได้ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิน โดยมี ผู้ช่วยศาสต …

Read More »