Breaking News
Home / ข่าวประกาศ (page 5)

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับเกียรติจาก คุณอุทัย หามนตรี ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพย …

Read More »

เสนอชื่อและผลงานศิลปินเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีส …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดกิจกรรม ปลูกไผ่(กิมซุง)

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดกิจกรรม ปลูกไผ่(กิมซุง)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกไผ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอนาคต ภายใต้โคร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร โดยมี ดร.อัจฉรี จันทมูล เป็นผู้รับ …

Read More »