Breaking News
Home / ข่าวประกาศ (page 20)

ข่าวประกาศ

บุคลากรสถาบันฯ สรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก

บุคลากรสถาบันฯ สรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วยบุคลาก …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกส …

Read More »

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส  ประจำปี 2562

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้ร่วมงานแห่กัณฑ์หลอน  กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน  ประ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขอเชิญร่วมพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีพันธกิจ การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม และชุมชนสามารถนำไปใช้ …

Read More »