Breaking News
Home / ข่าวประกาศ (page 2)

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายภูวดล อยู่ปาน และนายนัฐพงษ์ ภูภักดีพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เป็นวิทยากรบรร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นวิทยากรการประชุม “บวร On Tour”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นวิทยากรการประชุม “บวร On Tour”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผอ.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นวิทยากรในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน และใช้จ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดชัยศรีมงคลวนาราม ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภ …

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา …

Read More »

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทออีสาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ  ร่วมต้อนรับ น …

Read More »