Breaking News
Home / ข่าวประกาศ (page 10)

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณาจารย์และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้า …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลานตามโครงการปฏิบัต …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนกา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะ ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะ ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ตามโครงการปฏิบ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

เมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เดินทาง …

Read More »