Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 8)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่หนังสือผลงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่หนังสือผลงาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดทำผลงานวิชาการด้านการปริวรรตองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค …

Read More »

ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408

ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408

นายชวนากร จันนาเวช เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ ได้ปริวรรตร่างสารตราเมืองมหาสารคาม โดยมี “ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408” ส่งมาเมือ วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำเด …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กำหนด มอบรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561  ในวัน …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลนาคราช

คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ได้พิจารณาประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศ …

Read More »

ขอเชิญร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่า …

Read More »