Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน social network เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรีย …

Read More »

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้ …

Read More »

เสนอชื่อและผลงานศิลปินเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีส …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานบุญซำฮะ “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”  เพื่อเป็นการทำบุญชำระกาย จิตใจ บ้านเรือนให …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดรับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน 2563

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปิ …

Read More »