Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2018

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมๆได้ท …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561ณ สถาบันวิจัยศิลปะและว …

Read More »

พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก

พระลักพระลาม

พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก เป็นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตามฉบับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีมาแต่โบราณ พบที่จารึกลงในใบลานหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศลาว  โดยเรื่องย่อที่นำมาเผยแพร่ไ …

Read More »

ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

อุรังคธาตุนิทาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง “อุรังคธาตุ” ฉบับวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัส L13060 จำนวน 5 ผูก (ผูก1-52 หน้า ผูก2-50 …

Read More »

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อเข้ารับรางวัล นาคราช ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานแล …

Read More »