Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม (page 55)

ข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง “100 ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ปราชญ์อีสาน

มมส จัด ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่ …

Read More »

ต้อนรับ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 12/11/58

  เมื่อวันที่ 12 พศจิกายน 2558 อาจารย์จากโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »

ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิยาลัยราชภัฎกาฬสิน

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ได้ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิน โดยมี ผู้ช่วยศาสต …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

    มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดย …

Read More »