Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม (page 5)

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระรณยุทธ์ กวิวงฺโส วัดยางสีสุราช บ้านยางสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเอกสารใบลานมาให …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานกฐินสามัคคี มมส

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายภูวดล อยู่ปาน และนายนัฐพงษ์ ภูภักดีพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เป็นวิทยากรบรร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นวิทยากรการประชุม “บวร On Tour”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็นวิทยากรการประชุม “บวร On Tour”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผอ.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นวิทยากรในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน และใช้จ …

Read More »