Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม (page 4)

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ภายใต้โครงการปฏิบัติการส …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพใบลาน ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกส …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขับเคลื่อนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับ มผช

โครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายสถิตย์ เจ็ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงาน

อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอง …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญวันสถาปนาครบ 34 ปี

เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าหอพร …

Read More »