Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม (page 30)

ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

ร่วมงานนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น.  ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐ …

Read More »

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมต้ …

Read More »

จัดระบบเอกสารใบลานวัดไตรภูมิคณาจารย์

จัดระบบเอกสารใบลานวัดไตรภูมิคณาจารย์

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ ดร.บุญชู ภูศรี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ …

Read More »

นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน

นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน

นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ  ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้าน …

Read More »

ชาวสถาบันฯ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ชาวสถาบันฯ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่ …

Read More »