Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม (page 30)

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอน …

Read More »

รับมอบผ้าพระเวส โครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาบูชาในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ได้เป็นตัวแทนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รับมอบผ้าพระเวส ที่คณะทำงานโครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาบู …

Read More »

สัวสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัวสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้บริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอี …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ. อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย รอ …

Read More »

บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 15.30 น. ณ. บริเวณลานชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธ …

Read More »