Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม (page 20)

ข่าวกิจกรรม

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส  ประจำปี 2562

สถาบันฯร่วมงานบุญะผะเหวด มมส ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้ร่วมงานแห่กัณฑ์หลอน  กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน  ประ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมก …

Read More »

ผู้บริหาร นักวิจัย นำเสนอผลงานวิชาการ

ระหว่างวันที่  2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา, ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์  ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการและร่วมงาน …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรกลุ่ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ถ่ายทอดนโยบาย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปี 2562 เพิ่ …

Read More »