Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดประชุมโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”     

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิช …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สถิต …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำราย …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมโครงการจัดประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ และพิพิธภัณฑ์ มมส. บูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการ …

Read More »