Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถาบันฯจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าแ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯร่วม แสดงความยินดี พิธีรับ-ส่งมอบงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส

สถาบันวิจัยศิลปะฯร่วม แสดงความยินดี พิธีรับ-ส่งมอบงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  พร้อมด้วยผู้บริ …

Read More »

แสดงความยินดี พิธีรับ-ส่งมอบงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

แสดงความยินดี พิธีรับ-ส่งมอบงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานพร้อมด้วยผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตรา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดพิธีรับและส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดพิธีรับและส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยได้จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวร …

Read More »