Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ "จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ" เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอำเภอเเกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ ร่วมกับกำนันจาก 5 ตำบล ประกอบด …

Read More »

เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบบูรณาสำหรับเเเนวทางในการปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์นครจำปีศรี”

เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบบูรณาสำหรับเเเนวทางในการปรับปรุง "พิพิธภัณฑ์นครจำปีศรี"

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 อ.ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับตัวเเทนจากภาคส่วนราชการได้แก่ นายตรีวิเศษ ทัพไทย ร …

Read More »

เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้”

ข่าวพิพิธภัณฑ์กินได้

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลักสูตร“ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564   โดยรองศาสตราจารย์วีณา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ดร.อัจฉรี  จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ …

Read More »