Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วย บุคลาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวั …

Read More »

ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒธนคุณาธร” โดยนายวีระ …

Read More »

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายชวนากร จันนาเวช และนายอรรถพล ธรรมรังสี บุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นายสถิตย์   เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  นักวิจัย   ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมนำเสนอผ …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาตอจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัด …

Read More »