Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดพิธีรับและส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดพิธีรับและส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยได้จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับ- ส่งมอบงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับ- ส่งมอบงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และบุคลากรได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.เ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มมส

บุญผะเหวด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท …

Read More »