Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  “Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule”   

Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of Pittsburgh at Johnstown …

Read More »

เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้”

ข่าวพิพิธภัณฑ์กินได้

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน “พิพิธภัณฑ์กินได้” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิ …

Read More »

การประชุมวิชาการนานาชาติ  “Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of Pittsburgh at Johnstown, …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลักสูตร“ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564   โดยรองศาสตราจารย์วีณา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมมอเตอร์ปั่นหลอดด้าย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ดร.อัจฉรี  จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ …

Read More »