Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดโครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล

โครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดโครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล หัวข้อ Isan Literature in a Time Capsule: “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้สนใจได้รับความรู้และ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารโบราณ วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดประชุมโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”     

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิช …

Read More »