Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตร …

Read More »

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทออีสาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ  ร่วมต้อนรับ น …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ปริวรรตและวิจัยด้านเอกสารโบราณ เพื่อนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ที่ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่ง-รับมอบงาน ใ …

Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 3 โดย อาจารย์ทม เกต …

Read More »