Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสา …

Read More »

ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ 32 ปี และมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ 32 ปี และมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน …

Read More »

ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประจำปี 2561

ร่วมพิธิสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ 32 ปี ในเวลา 10.00 น ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบัน …

Read More »

เชิญชมผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้เรื่องราวของบรรพชนผ่านผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค โดยกลุ่มงานอนุร …

Read More »