Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

อุรังคธาตุนิทาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง “อุรังคธาตุ” ฉบับวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัส L13060 จำนวน 5 ผูก (ผูก1-52 หน้า ผูก2-50 …

Read More »

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน ณ วัดไตรภูมิคณาจารย์ บ้านตากแดด …

Read More »

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อเข้ารับรางวัล นาคราช ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานแล …

Read More »

รับมอบผ้าพระเวส โครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาบูชาในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ได้เป็นตัวแทนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รับมอบผ้าพระเวส ที่คณะทำงานโครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาบูชาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ถวายผ้าพระเวส ที่จัดสร้างแด …

Read More »

สัวสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัวสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้บริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา ร …

Read More »