Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมงาน “Techno Farm Fair” 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมงาน “Techno Farm Fair” 

ระหว่างวันที่  14-20 มกราคม 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  ในงานวันเกษตรและ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงกา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน …

Read More »

บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ. ชั้น 4 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าของขวัญ ให …

Read More »

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อเวันที่ 7 มกราคม 2562  ณ. อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย รองศาสตราจารย์  ดร.ป …

Read More »