Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / คณะผู้บริหารเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

คณะผู้บริหารเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  เวลา 10.00น.  อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบ นายชูชาติ  ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อปรึกษาข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดมหาสารคาม , การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน (รางวัลนาคราช) และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” (ครั้งที่ 3) และขอรับข้อเสนอแนะ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก พร้อมทั้งได้แนะนำคณะผู้บริหารขอลสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : ข่าว  บุญชู  ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลป …