Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่ในการสำรวจเอกสารใบลานวัดราศีไสลและวัดบ้านเขาทุ่ง

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่ในการสำรวจเอกสารใบลานวัดราศีไสลและวัดบ้านเขาทุ่ง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดราศรีไสล บ้านฟ้าเลื่อม ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีเอกสารใบลาน จำนวน 111 มัด 1,030 ผูก และวัดเขวาทุ่ง บ้านเขวาทุ่ง ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีเอกสารใบลาน จำนวน 91 มัด 676 ผูก ในการนี้บุคลากรที่ลงพื้นที่ ได้ร่วมกับชาวบ้านในการจัดหมวดหมู่เอกสารใบลาน ทำความสะอาดพร้อมทั้งห่อผ้าใหม่และจัดเก็บเข้าตู้ตามเดิมแล้วนำข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป

นัฐพงษ์ ภูภักดี : ข่าว

พัชรินทร์ ประทุมชาติ : ภาพ

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลป …