Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานและรับงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานและรับงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานและรับงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์  ผู้รักษาการคณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ส่งมอบงานให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ที่มา : ภาพ : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิจัยศิลป …