Breaking News
Home / วีดีโอ / วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์นี้ ผลิตขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คือ นายฉลอง ไชยเมือง ตำแหน่งลูกมือช่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

TheRinacHoraEsa …