Breaking News
Home / วีดีโอ / สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 “ย้อนรอยศรัทธา”

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 “ย้อนรอยศรัทธา”

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์

ตอน : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 “ย้อนรอยศรัทธา”

ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับ งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง …