Breaking News
Home / วีดีโอ / วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

ของ นายอุทัย ละครทิพย์ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน

บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Check Also

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชู …