Breaking News
Home / วีดีโอ / วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

ของ นายอุทัย ละครทิพย์ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน

บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Check Also

วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์นี้ ผล …