Breaking News
Home / วีดีโอ / คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

รายการข่าวเที่ยง ThaiPBS เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 12.00 น ช่วง Gen C Reporter พาไปเรียนรู้ความเป็นมาของ “คัมภีร์ใบลาน” อีกแหล่งบันทึกข้อมูลความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า รายงานโดยนักข่าวพลเมือง นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยม.มหาสารคาม

 

2-6-2562 N คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา จ.มหาสารคาม

Gen C Reporter พาไปเรียนรู้ความเป็นมาของ “ คัมภีร์ใบลาน ” อีกแหล่งบันทึกข้อมูลความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยม.มหาสารคาม ในข่าวเที่ยง #ThaiPBS วันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 12.00 น

โพสต์โดย นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019

 

ที่มา นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

Check Also

วิดิทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการย่างไฟ

วิดิทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการย่างไฟ

สถาบันวิจัยศิลป …