Breaking News
Home / วีดีโอ / คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

รายการข่าวเที่ยง ThaiPBS เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 12.00 น ช่วง Gen C Reporter พาไปเรียนรู้ความเป็นมาของ “คัมภีร์ใบลาน” อีกแหล่งบันทึกข้อมูลความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า รายงานโดยนักข่าวพลเมือง นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยม.มหาสารคาม

 

 

ที่มา นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

Check Also

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชู …