สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-721-686

โทรศัพท์: 043-719-818

E-mail : rinac@msu.ac.th

แผนที่ตั้ง