มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รอบสอง

ประกาศ rinac

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันมาทำการสอบแข่งขันในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนะธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 83KB)

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th