มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ประกาศ rinac

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 109KB)

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการสอบการแข่งขันลำดับที่ 1 ติดต่อขอรับรายงานตัว และจัดทำเอกสารบรรจุได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานมาแสดง

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th