มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จำนวน 1 อัตรา รอบที่ 2

ประกาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จำนวน 1 อัตรา รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 1.27MB)

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th