สถาบันวิจัยจัดการประชุมวิขาการนานาชาติ ครั้งที่2 :  Isan Foodways 

isanfoodways

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd  International Conference on Isan Literature beyond a Time Capsule: Isan Foodways  เพื่อให้นักวิชาการ และนักวิจัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารใบลาน ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายใน การรวบรวม การอนุรักษ์ และการวิจัย องค์ความรู้จากเอกสารใบลานให้เกิดประโยชน์และนำไปวิจัยพัฒนาต่อไป โดยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแบบออนไลน์ ในวันที่ 2 กันยายน  2565 ผ่านwebex meetings

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference/2022    หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่   https://bit.ly/3BCjVyo  หรือสแกน QR Code ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับลิงค์การเข้าร่วมประชุม ตอบกลับที่เมล์ที่ได้แจ้งไว้ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการออนไลน์ เกินกว่าร้อยละ 80 และตอบแบบสอบถามจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงาน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference/2022

 

ส่งผลงาน(Submission)

ลงทะเบียนร่วมงาน(Registration)

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th