ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2412

ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2412

นายชวกร จันทาเวช เจ้าหน้าที่เอกสารโบราณ ได้ปริวรรตเอกสารโบราณ ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2412

เขียนด้วยอักษรไทย เส้นดินสอบนกระดาษฝรั่ง ขนาด 21.8×34.5 ซม.จำนวน 2 หน้า หน้า 1 จำนวน 18 บรรทัด หน้า 2 จำนวน 18 บรรทัด เนื้อหาในใบบอกโดยสังเขปคือ “จากเดิมที่ขอตั้งเมืองมหาสารคามและขึ้นต่อเมืองร้อยเอ็ดเมื่อ พ.ศ.2408 4 ปีต่อมา จึงมีใบบอกยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯใน พ.ศ.2412 ยกเลกจากเมืองร้อยเอ็ดมามหาสารคามอีก สองพัน รวมเป็นสี่พัน ยกยศอัคฮาดขึ้นเป็นอุปฮาด ส่วนเครื่องยศอุปฮาดนั้น เมื่อพระเจริญราชเดชเดินทางลงไปกรุงเทพเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนเครื่องยศแล้วจึงจะให้เครื่องยศเดิมของพระเจริญราชเดชแก่อุปฮาด รวมถึงจำกัดการซื้อ ขาย สูบ ฝิ่นให้อยู่ในกลุ่มคนจีน ห้ามกลุ่มอื่นเกี่ยวข้องกับฝิ่น”

สารตราเมื่อ วันอังคาร เดือนเจ็ด ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ทราบประวัติชองเมืองมหาสารคาม

 

ที่มา: ชวนากร  จันทาเวช

 

 

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th