สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก “ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565”

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

ตามที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับประวัติและผลงานศิลปินพื้นบ้าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยเปิดรับศิลปินพื้นบ้านผู้มีผลงานในสาขาต่างๆ  และปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานประจำปีพุทธศักราช 2564-2565 และรับมอบรางวัล “นาคราข” ในวัน 24 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดตามประกาศ และกำหนดการงานเชิดชูเกียรติ

ประกาศ

ประกาศผลคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสาน-2565

 

กำหนดการงาน

 

โปสเตอร์

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th