Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”

ขอเชิญร่วมสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”

ขอเชิญร่วมสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) และร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ย้อนรอยพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” ออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live รายละเอียดดังกำหนดการ

***  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กำหนดการการจัดงาน

กำหนดการเสวนาวิชาการย้อนรอยพระกันทระ (1)

 

โปสเตอร์เสวนาวิชาการ

 

Check Also

ขยายเวลาการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงาน DIY ด้วยลายไทย

ขยายเวลาการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงาน DIY ด้วยลายไทย

หลักสูตรงาน DIY …