ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลนาคราช

คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ได้พิจารณาประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกโดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 2.02MB)

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th