สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับพนักงานขับรถยนต์

รับพนักงานขับรถยนต์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,900 บาท/เดือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08:30 – 16:30 น.) รายละเอียดตามประกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4372-1686

ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัคร-พขร.2565

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th