ขอเชิญร่วมงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ มหาสาร คราฟท์”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดงาน“นวัตกรรมสร้างสรรค์ มหาสาร คราฟท์”  ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งขามเรียง) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ภายในงานมีกิจกรรม

 • ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มทอผ้า 21 กลุ่ม จังหวัดมหาสารคาม , ตลาดผลิตภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม  และผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ท่องเที่ยวสุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน” และ โชว์รูม “มหาสาร คราฟท์”
 • Workshop
  Workshop 1 :  ย้อมผงสีธรรมชาติเอกลักษณ์มหาสารคาม
  Workshop 2 :  การสกรีนลายบนผ้า การต่อผ้า
  Workshop 3 :  การทำแพทเทิร์น
  Workshop 4 : การออกแบบ การใช้สี การสร้างลวดลายผ้า และบรรจุภัณฑ์
 • เดินแบบแฟชั่น ชุด“มหาสาร คราฟท์” โดย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ชุด“ผ้าทอมหาสารคาม” โดย ชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร และ สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม
 • Photo Studio ถ่ายภาพกับผลิตภัณฑ์ “มหาสาร คราฟท์” โดยช่างภาพมืออาชีพ

กำหนดการในวันงาน
https://bit.ly/3QonaP1

กิจกรรมWorkshop ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่   https://forms.gle/mt2fu4ura6spTGUb9  หรือ สแกน QR Code

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจงรักษ์  คชสังข์ โทร.065-6458897 e-mail: jongrak.k@msu.ac.th

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th