ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานประจำปี 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมคารได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเรียบร้อย
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงขอประกาศผลผู้สมคารได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th