สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน  “ตลาดศิลปะและวัฒนธรรม มมส”

ตลาด

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม “ตลาดศิลปะและวัฒนธรรม มมส” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับ นิสิต อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสานได้เรียนรู้และนำกลับไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ของตนในอนาคต “การเรียนรู้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้”  ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 20.00 น  ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ จากท้องถิ่นและจากโครงการ U2T for BCG ชิมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและอาหารสุขภาพ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ตลอดจนกิจกรรม Workshop ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมกิจกรรมลงมือทำด้วยฝีมือตนเองและนำกลับบ้าน

รายละเอียดกำหนดการ

กำหนดการตลาดศิลปะและวัฒนธรรม

 

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ที่มา : วุฒิกร ตะกะสีลา

ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th