ขอเชิญเสนอชื่อและผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “นาคราช”

nakarat65

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับประวัติและผลงานศิลปินพื้นบ้าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยเปิดรับศิลปินพื้นบ้านผู้มีผลงานในสาขาต่างๆ ได้แก่

สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม
สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาดนตรี-นาฏกรรม
สาขาภาษาและวรรณกรรม
สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

เปิดรับแบบเสนอชื่อพร้อมผลงาน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก
แบบเสนอชื่อประวัตและผลงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งประวัติพร้อมผลงาน ได้ที่

คุณสถิตย์  เจ็กมา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหหาสารคาม 44000 โทร. 043-721686  มือถือ 094-5428980

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th