ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

Poster1

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหำสารคาม วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

Poster

 

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 119KB)

 

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 72KB)

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th